Tak wygląda indoktrynacja w rzekomo liberalnych społeczeństwa zachodu. Okazuje się, że na pewne tematy nie można mieć swojego zdania i wyrażać go głośno.